Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

  • zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowego ogniwa zjawisk gospodarczych, jakim są finanse
  • pozna istotę, cel i zadania rachunkowości, funkcjonowanie banków i innych ważnych dla gospodarki i jej podmiotów instytucji finansowych (m.in. giełdy, firm ubezpieczeniowych).
  • zdobędzie umiejętność analizy głównych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych
  • będzie rozumiał przyczyny i skutki występowania zjawisk tak w skali mikro- i makroekonomicznej – w warunkach gospodarki nazywanej otwartą lub globalną i będzie potrafił dokonać ich analizy
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstwa
Rynek finansowy
Strategie finansowe przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Bankowość i ubezpieczenia
<< wróc do opisu szkoły