Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych
 • zdobył umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym
 • zna język obcy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania
 • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania
 • umie pracować w zespole

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie:

 • absolwent posiada wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym małej lub średniej wielkości
 • posiada umiejętności zarządzania w zakresie Public Relations oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • zdobyta w czasie studiów wiedza z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów pozwala samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój
 • umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu umożliwiają sprawienie by sytuacja finansowa przedsiębiorstwa była coraz lepsza
 • wiedza z zakresu Public Relations pozwala na kształtowanie wizerunku firmy na zewnątrz we współpracy z mediami
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Marketing i Public Relations
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Administracja rządowa i samorządowa
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie
<< wróc do opisu szkoły