Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:

 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym,
 • podstawową wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania marketingowego, zarządzania jakością, zarządzania projektami,
 • zdolnością interpretowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i umiejętnością jej zastosowania do analizy i rozwiązywania problemów menedżerskich, a także formułowania krytycznej oceny w tym obszarze,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych,
 • umiejętnością współpracy w zespole, a także kierowania zespołem,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju osobistego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, pozwalającą m.in. na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

 

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:

 • kompleksową i pogłębioną wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym,
 • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych pakietów komputerowych i systemów informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne, optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
 • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Informatyka w Biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie organizacją imprez kulturalnych
Inżynieria procesów biznesowych
Zarządzanie w IT
Zarządzanie bezpieczeństwem
E-Marketing
<< wróc do opisu szkoły