Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Zarządzanie umożliwia zdobycie wiedzy jak być menedżerem przyszłości! Pozwala nabyć umiejętności związane z planowaniem, organizacją, koordynowaniem i kontrolowaniem działania. Ponadto w ramach każdej z tych funkcji student nauczy się wykorzystywać określone metody i narzędzia służące do ich realizacji.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Marketing
Zarządzanie projektami w organizacji
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie Sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
<< wróc do opisu szkoły