Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja umożliwia związanie przyszłości z podróżami, przygodą, rekreacją, turystyką biznesową lub pracą w obsłudze ruchu turystycznego. To kierunek dla pasjonatów! Studenci nabywają wiedzę z zakresu organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz umiejętności niezbędne do organizowania konferencji czy podróży służbowych. Te kompetencje będą mogły być wykorzystane podczas uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe Turystyki działające przy AFiB Vistula. Turystyka i Rekreacja kształtuje liderów branży turystycznej!  To kierunek oferujący poza wykładami, seminariami i konwersatoriami, również praktyczne ćwiczenia, warsztaty, analizy przypadków, gry strategiczne i symulacyjne, a także e-learning.

Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów edukacyjnych, aby były atrakcyjne i dopasowane do potrzeb rynku. Studenci danej specjalności będą mogli skorzystać z bogatej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych.

Integralną częścią studiów na kierunku Turystyka i Rekreacją są obozy szkoleniowe turystyki kwalifikowanej. Celem wyjazdów jest przygotowanie studentów do organizowania i prowadzenia różnorodnych dyscyplin turystycznych i rekreacyjnych.

Uczelnia posiada własny ośrodek turystyczny “Mazur”, który położony jest w urokliwej wsi Ogonki 6 km od Węgorzewa nad jeziorem “Święcajty”, uznanym za jedno z najbardziej czystych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Językiem wykładowym jest język polski.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Turystyka Biznesowa
Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym
<< wróc do opisu szkoły