Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Informatyka

Informatyka to kierunek, którego celem jest kształcenie nowoczesnych i kreatywnych informatyków, posiadających wiedzę i umiejętności możliwe do wykorzystania w różnego typu przedsiębiorstwach i zdolnych stawić czoło wyzwaniom technologii informatycznych XXI wieku! AFiB Vistula kształci młodzież na studiach licencjackich (6 semestrów) oraz studiach inżynierskich (7 semestrów).

Zaawansowane programowanie sieci komputerowych, obsługa sieciowych systemów operacyjnych i systemów bazodanowych to pojęcia znane wszystkim dużym przedsiębiorstwom. Jeżeli chcesz nauczyć się projektowania sieciowych aplikacji biznesowych, budowy i eksploatacji witryn oraz portali internetowych, dołącz do nas!

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Gry komputerowe
Informatyka w Biznesie
Informatyka w systemach pomiarowych
Modelowanie i wdrażanie systemów informatycznych
Sieci Komputerowe
Technologie baz danych
Technologie internetowe
<< wróc do opisu szkoły