Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Finanse i Rachunkowość

Finanse i rachunkowość to kierunek, który uczy jak planować przychody, obliczać rentowność przedsięwzięcia, dbać o płynność finansową swoją lub firmy, kontrolować koszty i zarządzać podatkami. Umożliwia zdobycie niekiedy skomplikowanej wiedzy księgowania operacji w przedsiębiorstwie. Wykładowcy Finansów i rachunkowości to byli i obecni pracownicy banków, funduszy inwestycyjnych, izb i instytucji finansowych, księgowych oraz audytorskich. Wiedza i umiejętności jest także przekazywane przez znane autorytety profesorskie.

Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów edukacyjnych, aby były atrakcyjne i dopasowane do potrzeb rynku. Studenci danej specjalności będą mogli skorzystać z bogatej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów


 Absolwent studiów licencjakich jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na takich stanowiskach, jak: księgowy, doradca podatkowy, specjalista zarządzania finansami, audytor, doradca podatkowy, controller, doradca finansowy i inwestycyjny,  specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Posiada tez kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów magisterskich kierunku Finanse i Rachunkowość powinien rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym, zarządzać nim, przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Na program składają się zarówno przedmioty o charakterze instrumentalno-analitycznym, niezbędne w zawodzie nowoczesnego ekonomisty, jak i przedmioty o charakterze ogólnym, które mają ułatwić rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę otoczenia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rynki finansowe
Rachunkowość i podatki
Bankowość komercyjna
Systemy podatkowe
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
Rachunkowość
<< wróc do opisu szkoły