Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Ekonomia

Ekonomia umożliwia poznanie podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak: rynek, popyt, podaż, równowaga, inflacja itp. Ułatwia posługiwanie się narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych. Zaznajamia z metodami podejmowania decyzji przydatnych zarówno w zarządzaniu gospodarstwem domowym jak i wielkim przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym. Wykładowcami są wybitni ekonomiści o ugruntowanej reputacji w Polsce i za granicą oraz praktycy gospodarczy ze znanych przedsiębiorstw i instytucji.

Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów edukacyjnych, aby były atrakcyjne i dopasowane do potrzeb rynku. Studenci danej specjalności mogą skorzystać z bogatej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych.

Studia na tym kierunku prowadzone na Wydziale Biznesu są realizowane w ramach profilu ogólnoakademickiego, ze znaczącym udziałem tzw. aspektów praktycznych.

Studia magisterskie na kierunku Ekonomia to oferta dla osób, które ukończyły studia licencjackie, poznały podstawowe zasady ekonomii, tak w mikro, jak też w makroskali i są zainteresowane poznaniem bardziej zaawansowanych metod analitycznych służących badaniu zjawisk ekonomicznych.

Absolwent studiów z zakresu ekonomii obok nabycia umiejętności analitycznych będzie potrafił przeanalizować informacje gospodarcze oraz wydarzenia ekonomiczne, giełdowe i finansowe. Nie będą mu też obce wskaźniki i analizy ekonomiczne.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Biznes międzynarodowy
Ekonomia przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Ekonomia międzynarodowa
Metody ilościowe w Ekonomii
<< wróc do opisu szkoły