Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Biologia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a więc w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole biologii i chemii po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Biologia
Biologia molekularna i podstawy analityki
Biologia zwierząt
Biologia roślin
Biologia wód
<< wróc do Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt