Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Mechatronika

Studia na kierunku Mechatronika prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Automatyka i sterowanie
Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych
Inżynieria systemów mechatronicznych
Techniki komputerowe w mechatronice
Technika uzbrojenia i materiały wybuchowe
Uzbrojenia rakietowe
Uzbrojenie klasyczne i środki bojowe
<< wróc do Wydział Mechatroniki i Lotnictwa