Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Geodezja i Kartografia

Studia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
Meteorologia
Rozpoznanie obrazowe
Techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji
<< wróc do Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji