Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne
Drogi kolejowe
Infrastruktura wojskowa
Inżynieria materiałów budowlanych
Inżynieria wojskowa
<< wróc do Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji