Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Chemia

Studia na kierunku Chemia prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekologia i monitoring środowiska
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Materiały wybuchowe i pirotechnika
Ochrona przed skażeniami
<< wróc do Wydział Nowych Technologii i Chemii