Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Mechanika i Budowa Maszyn

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
Mechatronika i diagnostyka samochodowa
Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
Pojazdy samochodowe i specjalne
Maszyny inżynieryjne
Czołgowo – samochodowa
<< wróc do Wydział Mechaniczny