Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Elektronika i Telekomunikacja

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja prowadzone są również jako studia wojskowe stacjonarne I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Systemy cyfrowe
Systemy informacyjno-pomiarowe
Systemy radioelektroniczne
Systemy teledetekcyjne
Systemy teleinformatyczne
Systemy telekomunikacyjne
Eksploatacja systemów łączności
Radioelektroniczne urządzenia pokładowe
Radiolokacja
Radionawigacja
Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
Rozpoznanie i zakłócanie radiowe
Wojskowe systemy łączności
Wojskowe systemy rozpoznania
<< wróc do Wydział Elektroniki