Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie prowadzony jest jedynie jako studia cywilne.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Informacyjne wspomaganie zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy business intelligence w zarządzaniu
Zarządzanie kapitałem intelektualnym
<< wróc do Wydział Cybernetyki