Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Kosmetologia

Wymagania przedmiotowe:

studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

studia II stopnia: Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Kosmetologia

 

Kształcenie na kierunku Kosmetologia odbywa się na dwóch poziomach:

studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata kosmetologii,

studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra kosmetologii.

Kształcenie na obu poziomach prowadzone jest w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (płatnym).


Program studiów I stopnia

Przedmioty realizowane na kierunku Kosmetologia można podzielić na dwie grupy:
 
I grupa treści podstawowych: Biologia i genetyka, Biofizyka, Anatomia, Histologia, Fizjologia i patofizjologia, Biochemia, Higiena, Mikrobiologia i immunologia, Farmakologia, Pierwsza pomoc.
 
II grupa treści kierunkowych: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Receptura kosmetyczna, Dermatologia, Fizjoterapia i masaż, Chemia kosmetyczna, Estetyka.
 
 
Sylwetka absolwenta studiów I stopnia.

Po trzyletnich studiach pierwszego stopnia licencjaci kosmetologii  potrafią:

  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,

  • zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,

  • rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej,

  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,

  • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.

 

Praktyki podczas I stopnia studiów.

Przygotowaniem do wykonywania zawodu są praktyki (8 tygodni) odbywające się gabinetach kosmetycznych (w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej).

Semestr VI zostaje zakończony seminarium licencjackim i przygotowaniem pracy licencjackiej.

 

Program i sylwetka absolwenta studiów II stopnia:

Na dwuletnich studiach drugiego stopnia student uzyskuje podstawy wiedzy medycznej związanej m.in. z alergologia, endokrynologia, onkologią i chirurgią plastyczną oraz zawodową z zakresu zaawansowanych technik kosmetycznych.

W związku z powyższym  magister kosmetologii  jest wyposażony w umiejętności:

wykonywania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych, bezpośredniej współpracy z lekarzem dermatologiem i  firmami kosmetycznymi, kierowania zespołami kosmetologów.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej