Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Farmacja

Wymagania przedmiotowe:

chemia obowiązkowo, biologia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)


 

Studia na kierunku Farmacja trwają 5,5 roku (11 semestrów).

Jedenasty semestr to półroczna praktyka podyplomowa.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowymagistra farmacji.

Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (płatnym).


Program studiów.

Przedmioty  realizowane na kierunku Farmacja można podzielić na dwie grupy:
 
I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu treści podstawowych (przykładowo): anatomii, fizjologii, biologii i genetyki, botaniki, biochemii, mikrobiologii, immunologii, matematyki, statystki, biofizyki, chemii (organicznej, fizycznej, analitycznej, ogólnej i nieorganicznej), psychologii i socjologii, filozofii.
 
II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): chemii leków, syntezy i technologii środków leczniczych, farmakologii, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leku, higieny i epidemiologii, farmacji praktycznej w aptece, biofarmacji, farmakokinetyki, analizy leków, farmacji praktycznej w aptece.  
 
  • Program pierwszych lat studiów przebiega pod hasłem teorii i przedmiotów biologiczno – chemicznych,

  • Trzeci rok to pierwszy kontakt z pracą w aptece, dochodzi już znacznie więcej przedmiotów stricte związanych z farmacją (technologia postaci leków, chemia leków),

  • Rok czwarty, piąty to doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie nowych tajników sztuki farmaceutycznej (m.in. przedmiot farmacja praktyczna w aptece).

Studenci uczą się obowiązkowo języka łacińskiego oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.

 

Praktyki.

1. Praktyki wakacyjne:

  •  jednomiesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej(po III roku studiów),
  •  jednomiesięczna praktyka w aptece szpitalnej (po IV roku studiów).
     

2.  Praktyka podyplomowa:

  • sześciomiesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej lub częściowo w szpitalnej(po obronie pracy magisterskiej).

 

Sylwetka absolwenta.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu, eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne; jednostkach kontrolno – pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytutach naukowo – badawczych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej