Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Techniki Dentystyczne

Wymagania przedmiotowe:

biologia lub chemia lub matematyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)


Studia pierwszego stopnia na kierunku Techniki dentystyczne trwają 6 semestrów


Program studiów.

Przedmioty  realizowane na kierunku Techniki Dentystyczne można podzielić na dwie grupy:

 

I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych (przykładowo): anatomii, histologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, ekonomii, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,

 

II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): technika protetyczna, technika ortodontyczna, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, propedeutyka chirurgii szczękowo – twarzowej, modelarstwa i rysunku;

 

Sylwetka absolwenta.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Powinien umieć wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Powinien wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia.

Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym. Powinien być przygotowany do: pracy w zakładach opieki zdrowotnej; prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim