Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Lekarsko- Dentystyczny

Wymagania przedmiotowe:

biologia obowiązkowo, chemia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)


Studia na kierunku Lekarsko – Dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów), po czym odbywa się rok stażu podyplomowego i kończy: Lekarsko – Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł lekarza dentysty.


Program studiów.

Przedmioty  realizowane na kierunku Lekarsko – Dentystycznym można podzielić na dwie grupy:


I grupa – przedmioty teoretyczne i ogólnomedyczne z zakresu (przykładowo): chemii, biologii, biofizyki, anatomii człowieka, fizjologii człowieka, farmakologii, pediatrii, okulistyki, psychologii klinicznej,  chorób zakaźnych i wewnętrznych, zdrowia publicznego, pierwszej pomocy medycznej, neurologii i radiologii (katalog jest znacznie większy).

II grupa – przedmioty treści kierunkowych (przykładowo): stomatologii zachowawczej i endodoncji, protetyki, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej, mikrobiologii jamy ustnej, stomatologii dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej.

 

  • Program pierwszych lat studiów przebiega pod hasłem teorii i przedmiotów ogólnomedycznych.
  • Na drugim roku odbywają się zajęcia przedkliniczne na fantomach.
  • Trzeci rok to pierwszy kontakt z żywym człowiekiem, dochodzi już znacznie więcej stricte stomatologicznych przedmiotów.
  • Rok czwarty i piąty to doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie nowych tajników sztuki lekarskiej.
  • Ukoronowaniem nauki jest Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Państwowy.

 

Praktyki.

Po każdym roku studiów odbywają się praktyki wakacyjne.

Rodzaj praktyki:
• Praktyka pielęgniarska (2 tygodnie),
• Praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo – twarzowej (2 tygodnie),
• Praktyka asystentki stomatologicznej (4 tygodnie),
• Praktyka stomatologiczna – procedury manualne (4 tygodnie),
• Praktyka kliniczna – procedury kliniczne (4 tygodnie).


Sylwetka Absolwenta.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracy w instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim