Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Administracja

Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu pokrewnych dziedzin wiedzy – nauk prawnych i społecznych, administracji publicznej, zarządzania, ekonomii, finansów publicznych – oraz znajomości języków obcych.

 

Wykładowcy to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie rządu, dyplomaci, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokaci, współtwórcy reform administracyjnych w Polsce. Wśród nich znajdują się m.in. były wicepremier i minister finansów, wiceminister przekształceń własnościowych, wiceminister edukacji. 

W czasie zajęć stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne pozwalające studentom na twórcze uczestnictwo w zajęciach, (np. gry symulacyjne). 

 

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i potrafią wykorzystywać pojawiające się szanse, np. w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Ponadto studenci przeprowadzają wywiady z przedsiębiorcami. Dzięki temu poznają przykłady skutecznych działań oraz wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu.

W ramach praktyk studenci mogą uczestniczyć w pracach Centrum Kompetencji Europejskich ALK zajmującym się m.in. pozyskiwaniem środków unijnych na projekty szkoleniowelub badawcze, realizacją tych projektów i ich rozliczaniem. Ponadto studenci mogą odbywać praktyki m. in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Sądzie Rejonowym dla Warszawy, II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Najlepsi studenci mogą uczestniczyć w projektach naukowych dotyczących administracji publicznej, prowadzonych przez centra badawcze ALK.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
Zarządzanie publiczne
E-administracja
Prawno-biznesowa
<< wróc do opisu szkoły