Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2011 program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 35. miejscu na świecie. Jest nalepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  


 

Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko - czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK - współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu. 

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedsiębiorczość
Marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie procesami rynkowymi
Zarządzanie ogólne
<< wróc do opisu szkoły