Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie i inżynieria produkcji

Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opuszczają uczelnię z wiedzą zawo­dową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w różnych organach administracji państwowej, samo­rządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i transportu zaplecza oraz spedy­cji i logistyki. Absolwenci posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wyko­rzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:

 

  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia.

 

Program studiów na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu ukierunkowany jest na przyswojenie zagadnień ekonomiczno-inżynieryjno-technologicznych w zakresie teoretycznym i praktycznym, pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Zarządzanie jakością produkcji i usług
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
<< wróc do Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu